Komfort

Komfort is een samenwerkingsverband van onder andere Strukton, Ballast Nedam en John Laing. Komfort bouwde tussen 2008 en 2011 de Kromhout Kazerne in Utrecht. Dit is een DBFMO-contract. Dat wil zeggen dat ontwerp, bouw, financiering, onderhoud en exploitatie geheel zijn uitbesteed aan Komfort. Met deze overeenkomst, die een periode van 25 jaar beslaat, is een totaalbedrag gemoeid van 450 mln euro. Catch of the Day coördineerde en verzorgde alle communicatie met omwonenden, media, gebruikers en andere belangstellenden. Concrete uitvloeisels hiervan waren een website, persberichtgeving, een fact sheet over het project en de nieuwsbrief Kromhout Koerier.

Komfort A3 factsheet_090409_615 kB | Kromhout_nieuws_05_lr

Klantnaam

Komfort